Mia som föreläsare

Jag föreläser och håller workshops för språklärare med inriktning mot språkliga strategier, digitala verktyg och digital läsförståelse inom ramen för språkundervisning.mia-settsyd-161102

Är du intresserad av att anlita mig som föreläsare? Kontakta mig på miasmith1980(a)gmail.com.

Jag föreläser på svenska, engelska och tyska, allt efter önskemål.

2018

Januari

Kommunalt uppdrag – Södertälje

Februari

Kompetensteamet, fortbildning för engelsklärare – Creative teaching – get practical advice and new ideal
Skolporten – 21st Century Language Education
Språklärarnas riksförbund Värmland – workshop

April

Språklärarnas riksförbund – Språkbåten

2017

Januari 
Språklärarnas riksförbund Västra Sverige – årsmöte – Språk utan internet – internet utan språk

Mars
Fortbildningsdag för språklärare i Båstad med omnejdSpråkundervisning för det tjugoförsta århundradet
Workshop för språklärare, Språklärarnas riksförbund Kalmar – Språkundervisning för det tjugoförsta århundradet

September
Språkläranas riksförbund Femstad – årsmöte – Språkundervisning för det tjugoförsta århundradet
Bok- och bibliotek, Monterföreläsning hos Lärarnas riksförbund – Modersmålsundervisning för digitala infödingar

Oktober
Språkinspirationsdag, Språklärarnas riksförbund Växjö – Språkundervisning för det tjugoförsta århundradet
SkolforumModersmålsundervisning för digitala infödingar

2016

November
Ämnets dag vid Göteborgs universitet – Breaking down the walls
SETT SYD – Språk utan internet – internet utan språk

Oktober
Lärorikt – Partille
Google Translate – Friend or Foe? 
Modersmålsundervisning för digitala infödingar

September
EF Class – Keynote speaker
Breaking down the walls

Augusti 
Estniska tysklärarföreningens sommarkonferens
Kann man das googeln?
Das Schwedische Schulsystem

Juni
Sechste Gesamtschweizerische Tagung für Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, Universität Bern
Präsentation und Workshopmaterial

April
Språk så in i Norden – nordisk konferens arrangerad av Språklärarnas riksförbund i Stockholm 18-19/4. Här är min presentation. 

Februari
Pedagogisk café i Kävlinge – Inbjudan pedagogiskt café Mia Smith.
Här hittar du presentationen från min föreläsning i Kävlinge, och här hittar du underlaget till övningarna.

Språklärarnas riksförbund Skaraborg, årsmöte i Skövde – 160209 Språkundervisning i en digital tidsålder – 160209 Workshop informationssökning.docx

2015

November
Språklärarföreningen Västra Sverige Språkundervisning i en digital tidsålder

September
TeachMeet, Kållegiet – Språkliga strategier då och nu

Bok- & Biblioteksmässan, monterseminarium för Lärarnas riksförbundSpråkundervisning i en digital tildsålder

Torghandel, Center för Skolutveckling, Göteborgs stad – Kom så googlar vi det tillsammans!

April
SETT-dagarnaMed världen i handen

2014

November
Torghandel, Örgryte-Härlanda SDF, Göteborgs stad – Språkliga strategier i en didital värld

September
Torghandel, Center för Skolutveckling, Göteborgs stad – Språkliga strategier i en digital värld