Workshop – Teil 2

I gruppen fick vi analysera olika läromedel som alla uttryckligen beaktar DACH-principen. Utifrån checklistan gick vi på djupet för att se vad som fanns under den ofta trevliga ytan. I min grupp blev vi ganska snabbt besvikna, då båda de läromedel vi tittade på i alltför stor utsträckning glömt bort vad som var viktigt. Det handlar om stereotypisering, turistfokus, honomgenitet inom varje land (nej, alla Schweizare är inte likadana) och mycket mer. En viktig punkt är att DACH mest verkar handla om realiabiten, själva kulturinnehållet. På språklig nivå finns det ibland tabeller med olika varianter av ord utifrån de tre olika varieteterna, men själva språket som används är nästan uteslutande Bundesdeutsch, alltså tyska från landet Tyskland.

Som tur var fick de andra grupperna klart bättre alternativ, även om ingen av böckerna var perfekt. Vi fick fram några böcker som är värda en rekommendation, och jag tror att jag själv ska försöka köpa minst en av dem, antingen Landeskunde Aktiv från Hueber Verlag eller Generation E från Klett Verlag.

Screen Shot 2015-07-30 at 09.44.37Screen Shot 2015-07-30 at 09.45.03

 

 

 

 

Om ni blir nyfikna på att lära er mer om DACH-principen kan jag rekommendera nummer 52 av tidningen Fremdsprache Deutsch, som fokuserar på just detta ämne.

En viktig tanke kring dessa material är att de alltid bör skrivas av en grupp, där alla tre länder är företrädda. En författare kan inte känna till alla tre länder så noga att materialet blir helt tillförlitligt. Ett exempel på detta är att det i en av böckeran finns en bild från en stad i Schweiz. Enligt texten är bilden från Zürich. Bilden är egentligen från staden Zug. Det finns få ursäkter för ett sådant misstag.

  

Workshop – Teil 1

Inför arbetsträffen har alla deltagare fått välja vilken av fyra olika workshops man helst ville delta vid. De olika teman som fanns att välja på var dessa.

Screen Shot 2015-07-28 at 22.02.14Screen Shot 2015-07-28 at 22.02.21Screen Shot 2015-07-28 at 22.02.29

Screen Shot 2015-07-28 at 22.02.37

Jag är med i grupp C och ska lära mig mer om och diskutera DACH-principen.

DACHL är en akronym för de tyskspråkiga länderna: D – Deutschland, A – Österreich (Austria), CH – Schweiz (Confederatio Helvetica), L – Liechtenstein. DACH-principen definieras enligt följande:

”Das DACH-Prinzip geht von der grundsätzlichen Anerkennung der Vielfalt des deutschsprachigen Raumes im Rahmen des Unterrichts der deutschen Sprache, der Vermittlung von Landeskunde, der Produktion von Lehrmaterialien sowie der Aus- und Fortbildung von Unterrichtenden aus.” (http://idvnetz.org/dachl-seminare/dach-prinzip)

Vår workshop-ledare, Naomi Schafer, doktorerar vid universitetet i Fribourg, Schweiz. Hon fokuserar på realia och håller i seminarier på temat, så vi har verkligen en kompetent och engagerad ledare. Det kan behövas, för vi var flera som hade mer att lära om det här än vi trodde, är mitt intryck.

Första passet fick vi prata med varandra om vår relation till begreppet DACH. Generellt kan man väl säga att alla är positiva till att ge alla tyskspråkiga länder ordentligt med plats i undervisningen, men att läromedel, läroplaner, lärarutbildningar och övrigt undervisningsmaterial inte underlättar detta arbete i tillräckligt stor utsträckning. För egen del tror jag att denna workshop kommer göra mig mycket mer medveten om de olika ländernas plats i tyskundervisningen. Vi fick också en ordentlig presentation av begreppet, dess historia, möjligheter och svårigheter.

Imorgon kommer vi arbeta med att analysera olika läromedel med detta i åtanke. Vi har ett formulär att utgå från, för att få jämförbara resultat. Böckerna vi ska titta på är alla utgivna i tyskspråkiga länder och handlar om just DACH, alltså realiafokus och alla tyskspråkiga länder ska vara med. Detta ska bli mycket intressant!

Stadtrundgang Lübeck

Guidad tur till fots är jättetrevligt! Det enda som hade gjort det trevligare hade varit om vi hade sluppit paraplyerna. Men molnen drog bort mot slutet, så det kunde varit mycket värre.

En kunnig och engagerad guide lotsade den rosa gruppen runt Lübecks Altstadt, den del av staden som ligger på en ö. Staden har en lång historia och vi fick höra om hur man byggde vallar, pumpade bort vatten och fyllde igen med trädstammar för att öka markytan. Vi fick veta att alla gator är lite svängda, utan att man vet varför. Husen har renoverats i olika epoker och fasaderna vittnar om många olika stilar. Trots denna variation är brandväggarna nästan alltid från originalhusen, alltså hundratals år gamla. Imponerande! Vi fick också se hamnen, några av stadens kyrkor och höra massor om Hansan. Lübeck är en vacker stad som jag gärna återvänder till med mer tid, familjen och lite bättre väder!

   
 

DACHL-Seminar 2015

IDV arrangerar varannat år ett fortbildningsseminarium med tema DACHL. Det senaste avslutades i samband med vår arbetsträff, och av de 19 seminariedeltagarna är 12 med på arbetsträffen. Jag har hört flera berätta om sina upplevelser, men vi fick också en formell presentation av seminariet. Inspirerande är bara förnamnet!

DACHL är en akronym för de tyskspråkiga länderna: D – Deutschland, A – Österreich (Austria), CH – Schweiz (Confederatio Helvetica), L – Liechtenstein. DACH-principen definieras enligt följande:

”Das DACH-Prinzip geht von der grundsätzlichen Anerkennung der Vielfalt des deutschsprachigen Raumes im Rahmen des Unterrichts der deutschen Sprache, der Vermittlung von Landeskunde, der Produktion von Lehrmaterialien sowie der Aus- und Fortbildung von Unterrichtenden aus.” (http://idvnetz.org/dachl-seminare/dach-prinzip)

Deltagarna har fått rekommendationer från sina respektive förbund och har fått ansöka med brev osv. De utvalda har sedan under tre veckor rest till alla fyra länder. De har haft undervisning, fått rundvandringar, har arbetat i grupp och mycket mer.

Jag bifogar ett antal foton, känslan går inte att få ner i ett blogginlägg. Men medge att det vore fantastiskt att få tillbringa tre veckor på resande fot i dessa fyra länder, med kontinuerlig fortbildning. Jag hoppas att det finns ett svenskt namn med på deltagarlistan nästa gång!

   
    
    
    
    
    
 

IDV Arbeitstreffen in Lübeck 27.07.15.-01.08.16

Jag befinner mig i Lübeck, där jag deltar i IDVs (Der Internationale Deutschlehrerverband) arbetsträff. Det är tre dagar med seminarier, föreläsningar, workshops och sociala aktiviteter. På plats är ca 100 personer från 70 olika länder. Att tyska är ett viktigt skolspråk i stora delar av Europa är ju redan känt, men här finns även representanter från bl.a. Japan, Malaysia, Vietnam, Indonesien, Mongoliet, Kazakstan, Sydafrika, Mali, Senegal, Ghana, Burkina Faso, Colombia, Chile och Kanada. Alla dessa människor talar tyska och samtalen är intressanta och engagerande. Ni kan tro att jag trivs som fisken i vattnet!

En viktig uppgift som deltagare är att sprida vidare det man lär sig, vilket jag ska försöka göra genom bloggen. Så småningom kommer också en text i Språklärarnas riksförbunds tidning Lingua, då det som representant för denna förening som jag är på plats.