Digital läsförståelse på mellanstadiet – med jultema

Ni som följer min blogg vet att jag brinner för att fördjupa elevernas kompetens när det gäller att ta sig ut på internet. Med Skolverkets bedömningsstöd i ryggen har jag nu plockat fram ett projekt för mina elever i år 5 och 6 för de sista lektionerna före jul. Eftersom eleverna inte är särskilt vana datoranvändare, i alla fall inte inom ramen för undervisningen, kommer de få arbeta i grupp. Grundupplägget är så här:

  • Sök efter information på internet om julfirande i engelskspråkiga länder.
  • Samla ihop korta informationsfragment.
  • Utifrån dessa fragment, skriv en kort text.
  • Reflektera över hur själva sökandet gick till – den viktigaste biten av dem alla.

Detta ska spegla det kunskapskrav för engelska i år 6 som lyder ”Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Screen Shot 2015-12-06 at 20.26.25

För att stötta eleverna kommer jag även förse dem med den ordlista som finns i bedömningsstödet. Innan jag släpper loss eleverna med uppgiften kommer jag naturligtvis inleda med att göra enkla sökningar tillsammans med eleverna.

Screen Shot 2015-12-06 at 20.35.12Screen Shot 2015-12-06 at 20.35.22

De viktiga frågorna som hur eleverna har tänkt har jag kopierat från bedömningsstödet, helt enkelt för att jag inte kan se hur de kan förbättras. Dessa behöver naturligtvis gås igenom ordentligt med eleverna för att utveckla resonemanget ordentligt. Här kommer jag också till viss del tillåta att eleverna svarar på svenska.

Screen Shot 2015-12-06 at 20.26.43

Om du vill använda mitt material blir jag bara glad, hela uppgiften finns här.

 

Språkundervisning i en digital tidsålder – föreläsningsunderlag

Ikväll fick jag förmånen att föreläsa för drygt 50 engelsklärare i Göteborg på Språklärarnas riksförbund Västra Sveriges engelsklärarkväll. Temat var språkundervisning och så klart var det digitala i fokus. Dels språkliga strategier, dels informationssökning, alltså de delar som finns med i våra kursplaner.

  
Så här pepp var jag strax innan föreläsningen började! 

Presentationen jag använde finns att hämta hem här.

Screen Shot 2015-11-05 at 21.07.10

Efter föreläsningen fick deltagarna öva på informationssökningsbiten, dels genom att försöka besvara frågor som mina elever använt, dels genom att själva skapa frågor som lämpade sig för olika åldersgrupper, utifrån det stödmaterial som Skolverket bidragit med och min presentation.

Filen med frågorna finns här.

Tack alla ni som kom, det ger mig energi att se ert engagemang!

Bokmässan – monterseminarium och lärarpodden

Så var årets bokmässa till ändå. Som bokälskande västkustbo är jag uppvuxen med att detta är en av höstens stora höjdpunkten, jag var där nästan varje år som barn. Nu för tiden är det mer jobbfokus under mässan, men det är ju inte sämre det.

I år fick jag för första gången chansen att berätta om min undervisning i monterseminarier i Lärarnas riksförbunds monter, inbjuden av deras Forum för engelska och moderna språk. Otroligt roligt, jag är så tacksam för inbjudan!

Foto: @lararnas på Instagram

Jag utgick från hur förutsättningar för språkinlärning har utvecklats sedan jag själv gick på högstadiet för 20 år sedan. En hel del har hänt!

Presentationen jag använde kan ni titta på här.

Screen Shot 2015-09-30 at 21.49.45Screen Shot 2015-09-30 at 21.50.00

Efter mitt första seminarium fick jag också möjligheten att samtala med Maria Bolin från LR i deras podcast Lärarpodden, där vi pratade om språkundervisning och IKT. Ni kan lyssna på samtalet här! 

Screen Shot 2015-09-30 at 21.45.04

Hur ska man tänka kring grammatiken egentligen?

Av alla delar av språkundervisningen finns det ingen som är så diskuterad och omstridd som grammatiken. Ska man undervisa grammatik? Måste man det? Måste man kunna det? Hur mycket? Vilka delar? Induktivt eller deduktivt? En blandning?

I somras var jag på en workshop om ett nytt läromedel i tyska, där fokus var Grammatik etwas anders, grammatik på ett lite annorlunda sätt. Det som var annorlunda var att man hel undvek att använda grammatiska begrepp, grammatiken förklarades i korta filmer utan att använda några begrepp alls. Exemplet vi fick se handlade om löst sammansatta verb. Verben var skrivna på papperslappar som klipptes isär så att man kunde flytta lapparna fram och tillbaka för att visa exempel på ordföljd. Blir det bättre så? Tja, kanske för vissa. Men jag tror nog att många som lär sig språk vill få ordning på strukturen och kan känna sig hjälpta av att få sätta ord på vad man gör, och att sedan känna igen orden när man stöter på liknande moment kanske när man lär sig ytterligare ett språk. Jag vet att jag själv var den sortens elev. Hade jag lärt mig att tyskans adverbial kom i ordningen ”TöSeR” (tid-sätt-rum) gjorde jag inte fel på det längre, för jag visste varför. Det finns olika sätt att lära, men jag är övertygad om att jag inte är ensam om att tycka om att få struktur på mina nyförvärvade kunskaper med hjälp av grammatisk terminologi.

Jag möter nu en annan åldersgrupp än jag är van vid och jag måste bemöta mina mellanstadieelever annorlunda än jag brukar bemöta mina högstadieelever. Just grammatiken är lite trixig. Övningarna i 6:ans bok bemöter i det kapitel vi nu behandlar preteritumformerna deduktivt, alltså utgår från exempel och eleverna ska själva försöka hitta mönster. Jag gillar tanken, men vet att jag själv i efterhand hade velat få en tydlig förklaring. Just när en vikarie ska ta min lektion blir det ännu knepigare. Lösningen: korta filmer från mig med induktiva förklaringar. Min förhoppning: eleverna tar sig an momentet deduktivt och de som efteråt vill ha mer struktur kan se filmerna.

Screen Shot 2015-09-22 at 10.38.21

I filmerna använder jag grammatiska begrepp, ganska många faktiskt. Jag poängterar flera gånger att de inte måste kunna begreppen, men jag använder dem. Min erfarenhet är att om jag är noga med att säga att jag aldrig kommer förhöra dem på grammatisk terminologi på engelsklektionerna kommer nästan alla kunna de viktigaste begreppen ändå. Vilken elev har inte fastnat på ordet pluskvamperfekt och fått det att fastna bara för att det är så konstigt?

Språket då? Jag har gjort samma filmer förut på engelska och spelade nu in en ny verison på svenska. Är det rätt eller fel? Många av mina elever skulle inte förstå om jag tog det på engelska, men jag har texten på engelska i alla fall. Svår balansgång, tycker jag. Forskningen säger att vi ska arbeta så mycket enspråkigt som möjligt, men jag har redan fått respons från föräldrar att deras barn inte hänger med när jag ”bara pratar engelska”. Vilket jag inte gör, men elevens upplevelse är där.

Så, är mina filmer för klassiska i sin framtoning? Inget revolutionerande, det vet jag. Tänker jag rätt eller fel? Det finns inget svar på det. Det viktigaste för mig är att inte sluta fundera på det. Så länge jag grunnar över hur jag gör det bäst utvecklas min undervisning. För varje år blir det lite bättre, hoppas jag.

Är ni nyfikna på filmerna? Här är de!

Verb i preteritum – del 1

Verb i preteritum – del 2

Verb i preteritum – del 3

Verb i preteritum – del 4

Kom så googlar vi det tillsammans!

Göteborgs stads Center för skolutveckling anordnar Torghandel några gånger per år, ett forum där lärare kan berätta om hur de jobbar. Alla kommunalanställda pedagoger är välkomna, toppenbra ställe att få inspiration! Jag gjorde föreläsningsdebut på just Torghandeln för ca ett år sedan och tvekade inte att tacka ja när jag blev tillfrågad att återvända. Dagens tema: MIK.

Jag valde att berätta om hur jag arbetar med informationssökning tillsammans med eleverna. Viktigt fokus är att sätta ord på vad vi gör och att använda relevanta begrepp. Jag utgick från en presentation som ni kan titta på här, sedan testade vi tillsammans några olika exempel. Utöver olika sökningar tittade vi på Wikipedia och Google Translate. Den nya fotofunktionen verkar inte ha nått ut överallt ännu, många ser direkt möjligheter att stötta våra nyanlända elever i förstaläget. Härligt med alla lärare som ser möjligheter!

Screen Shot 2015-09-15 at 20.28.13

Föreläsningen filmades, resultatet lägger jag upp här på bloggen när jag får det.