Stödstrukturer för skriftlig produktion

För att stötta eleverna i skrivandet är stödstrukturer av olika slag bra. Jag och Annika Sjödahl har tillsammans skapat en planering för realia, digital läsförståelse och skriftlig produktion som vi publicerat på våra ämnesspanarbloggar. Den stödstruktur vi skapade för skrivningen där är inspirerad av ett gammalt nationellt prov. För att mallen ska kunna återanvändas har vi också generaliserat den. Kanske kan de hjälpa eleverna med lite struktur inför uppsatsen på nationella provet?

general writing

St. Patrick’s Day – with live music

Som språklärare utgår jag gärna från högtider i olika engelskspråkiga länder. Eleverna stöter ofta på dessa i filmer och tv-serier, och att ge dem ordentlig förförståelse är ett bra sätt att koppla ihop skolengelskan med fritidsengelskan, eller den extramurala engelskan som den också kallas. Ett av mina favoritländer är Irland, och då är St. Patrick’s Day en tacksam utgångspunkt.

Ett blogginlägg med tips om hur man kan undervisa om detta hittar ni här, på min ämnesspanarblogg, det är en uppdaterad version av upplägget jag presenterade för ett år sedan, som ni kan läsa här.

Till detta har jag spelat in en kort video där jag spelar tin whistle, något jag plockat in för att visa eleverna lite mer om irländsk kultur.

Samtalsunderlag – School Expectations

Det som inom språkundervisningen förr kallades realia har nu utvecklats till en jämförande kulturstudie. Kunskapskraven kring detta ser ut som följer.

För betyget E i år 6: ”Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.”

För betyget E i år 9: ”Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika samman- hang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.”

Här behöver vi förse eleverna med en bild av några företeelser, öva upp diskussionsförmågan och sedan öva på att diskutera och uttrycka nyanser.

Ett klassiskt exempel jag brukar ge mina elever för att förtydliga kunskapskravet är ”In England children have to wear school uniforms, in Sweden we don’t. I think this is good/bad because….”. Lyckas man avsluta den meningen har man visat att man kan göra en enkel jämförelse. Alla elever jag har haft har hittills lyckats med betydligt mer komplexa analyser än så.

I somras dök det upp ett foto i min facebook-feed, någon hade varit i England och sett dessa School Expectations och passat på att fota. Jag visade upp bilden för mina 5or i veckan, gick igenom vad varje sak betydde (språkmässigt var detta lite väl avancerat för de flesta av eleverna) och vi diskuterade på svenska lite kort. Sedan fick eleverna parvis jämföra med fraser som ”This is the same in Sweden and England. This is different.” Genom enkla stödfraser kan eleverna börja uttrycka sig och jämföra.

British school rules (1)

Tyvärr har jag inget namn på fotografen, men om någon vet vem det är så lovar jag att ge rätt person cred!

En annan version kommer från den här sidan.

Screen Shot 2015-12-08 at 19.33.00

Digital läsförståelse på mellanstadiet – med jultema

Ni som följer min blogg vet att jag brinner för att fördjupa elevernas kompetens när det gäller att ta sig ut på internet. Med Skolverkets bedömningsstöd i ryggen har jag nu plockat fram ett projekt för mina elever i år 5 och 6 för de sista lektionerna före jul. Eftersom eleverna inte är särskilt vana datoranvändare, i alla fall inte inom ramen för undervisningen, kommer de få arbeta i grupp. Grundupplägget är så här:

  • Sök efter information på internet om julfirande i engelskspråkiga länder.
  • Samla ihop korta informationsfragment.
  • Utifrån dessa fragment, skriv en kort text.
  • Reflektera över hur själva sökandet gick till – den viktigaste biten av dem alla.

Detta ska spegla det kunskapskrav för engelska i år 6 som lyder ”Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Screen Shot 2015-12-06 at 20.26.25

För att stötta eleverna kommer jag även förse dem med den ordlista som finns i bedömningsstödet. Innan jag släpper loss eleverna med uppgiften kommer jag naturligtvis inleda med att göra enkla sökningar tillsammans med eleverna.

Screen Shot 2015-12-06 at 20.35.12Screen Shot 2015-12-06 at 20.35.22

De viktiga frågorna som hur eleverna har tänkt har jag kopierat från bedömningsstödet, helt enkelt för att jag inte kan se hur de kan förbättras. Dessa behöver naturligtvis gås igenom ordentligt med eleverna för att utveckla resonemanget ordentligt. Här kommer jag också till viss del tillåta att eleverna svarar på svenska.

Screen Shot 2015-12-06 at 20.26.43

Om du vill använda mitt material blir jag bara glad, hela uppgiften finns här.